„Mimo, że mam Firmę i działam od roku, mam bardzo mało klientów” – pisze do mnie czytelnik. „Nikt nie przychodzi, pojawiają się długi. Klienci nas nie zauważają. Czy w tym przypadku może pomóc konsultacja Feng Shui”?

Odpowiadam: zdecydowanie tak!

Brak firmy w  świadomości klienta świadczy o złym miejscu FUNKCJONOWANIA firmy lub złym sposobie zarządzania. Być może można to naprawić, jednakże trzeba byłoby się temu dokładnie przyjrzeć, czy w ogóle warto. Są firmy, gdzie konsultacja trwa 5 minut, ponieważ w konsultowanym miejscu nie ma szans na rozwój i dochody.

Wybierając miejsce do prowadzenia firmy należy bardzo dokładnie przyjrzeć się wielu czynnikom, które wskazują czy biznes w tym miejscu się rozwinie, czy będzie przynosił straty – kluczowym zagadnieniem jest otoczenie firmy, jej kształt, wizerunek, kolorystyka, energetyka i historia samego miejsca.

Długi w firmie również mogą być skutkiem złej dystrybucji energii w tym miejscu, co może przekładać się na brak klientów bądź nierzetelnych klientów – generalnie problemy w zarządzaniu firmą i płynnością finansową.

Inną niezwykle ważną sferą funkcjonowania firmy jest wizerunek firmy, logo, nazwa, strona internetowa i wizytówka. Całościowy ogląd firmy, zmiana wizerunku,weryfikacja biznesplanu, strategii promocji i działania, a także  wprowadzenie remediów przekłada się na wyjście z impasu.